article banner
International Business Report (IBR)

Economy focus 2014: Poland (Polish)

Dominic King

Polska gospodarka uniknęła kryzysu finansowego w 2009 roku. Po okresie spowolnienia, w latach 2010-2011 powróciła na ścieżkę wzrostu.


Polska nie mogła jednak całkowicie uniknąć skutków globalnego kryzysu. Wymiana z Europą stanowi bowiem ponad 80% całego polskiego handlu zagranicznego. Gospodarka rosła więc wolniej w porównaniu do czasu sprzed kryzysu gospodarczego, osiągając w latach 2012 i 2013 tempo około 1,5% rocznie.

Read more about our survey methodology here.